வீரவேங்கை சீலன்
வெங்கடாசலம் செல்வக்குமார்
கிளிவெட்டி, மூதூர், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: சீலன்
இயற்பெயர்: வெங்கடாசலம் செல்வக்குமார்
பால்: பெண்
ஊர்: கிளிவெட்டி, மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 01.01.1978
வீரச்சாவு: 13.10.1997
நிகழ்வு: வவுனியா பெரியமடுவில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கை படையினரால் அமைக்கப்பட்டிருந்த படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com