கப்டன் வானதி
யோசப் சுமங்கலா
மணற்குடியிருப்பு, முல்லைத்தீவு
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: வானதி
இயற்பெயர்: யோசப் சுமங்கலா
பால்: பெண்
ஊர்: மணற்குடியிருப்பு, முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 14.02.1978
வீரச்சாவு: 13.10.1997
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு கரிப்பட்டமுறிப்பில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கை படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com