2ம் லெப்டினன்ட் றேணுகா (செயல்விழி)
பதிராசா றேணுகா
3ம் குறிச்சி, ஆரையம்பதி, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: றேணுகா (செயல்விழி)
இயற்பெயர்: பதிராசா றேணுகா
பால்: பெண்
ஊர்: 3ம் குறிச்சி, ஆரையம்பதி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 22.08.1980
வீரச்சாவு: 13.10.1997
நிகழ்வு: வவுனியா கரப்புக்குத்தி - விஞ்ஞானகுளம் பகுதியில் அமைந்திருந்த ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கை வழங்கற்தளம் மீதான தாக்குதலின்போது விழுப்புண்ணடைந்து பண்டுவம் பெறும்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com