லெப்டினன்ட் வானதி (வாணி)
பஞ்சாட்சரம் கலாவதி
கோணாவில், கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: வானதி (வாணி)
இயற்பெயர்: பஞ்சாட்சரம் கலாவதி
பால்: பெண்
ஊர்: கோணாவில், கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 28.08.1979
வீரச்சாவு: 13.10.1997
நிகழ்வு: வவுனியா சின்னடம்பனில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கை படையினரால் அமைக்கப்பட்டிருந்த படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com