கப்டன் திருமகள்
பாலசுப்பிரமணியம் வசந்தரூபி
கனகராயன்குளம், வவுனியா
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: திருமகள்
இயற்பெயர்: பாலசுப்பிரமணியம் வசந்தரூபி
பால்: பெண்
ஊர்: கனகராயன்குளம், வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 19.04.1978
வீரச்சாவு: 13.10.1997
நிகழ்வு: வவுனியா சின்னடம்பனில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கை படையினரால் அமைக்கப்பட்டிருந்த படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: வன்னிவிளாங்குளம்
மேலதிக விபரம்: வன்னிவிளாங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com