கப்டன் மிருணாளினி
சங்கரப்பிள்ளை கருணாவதி
கைதடி வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: மிருணாளினி
இயற்பெயர்: சங்கரப்பிள்ளை கருணாவதி
பால்: பெண்
ஊர்: கைதடி வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 04.03.1976
வீரச்சாவு: 13.10.1997
நிகழ்வு: வவுனியா சின்னடம்பனில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கை படையினரால் அமைக்கப்பட்டிருந்த படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com