வீரவேங்கை கீர்த்தனா
செல்லையா கீதா
இந்துபுரம், திருமுறிகண்டி, கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: கீர்த்தனா
இயற்பெயர்: செல்லையா கீதா
பால்: ஆண்
ஊர்: இந்துபுரம், திருமுறிகண்டி, கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 01.01.1981
வீரச்சாவு: 13.10.1997
நிகழ்வு: வவுனியா சின்னடம்பனில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கை படையினரால் அமைக்கப்பட்டிருந்த படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: வன்னிவிளாங்குளம்
மேலதிக விபரம்: வன்னிவிளாங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com