2ம் லெப்டினன்ட் வினித்தா
இராமநாதன் ராஜினி
திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: வினித்தா
இயற்பெயர்: இராமநாதன் ராஜினி
பால்: பெண்
ஊர்: திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 03.12.1978
வீரச்சாவு: 13.10.1997
நிகழ்வு: வவுனியா சின்னடம்பனில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கை படையினரால் அமைக்கப்பட்டிருந்த படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஆட்காட்டிவெளி
மேலதிக விபரம்: ஆட்காட்டிவெளி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் (ஆட்காட்டிவெளி நினைவுக்கல்) விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com