கப்டன் நாகராசா
பொன்னையா ஞானகுமார்
வெருகல்முகத்துவாரம், மூதூர், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: நாகராசா
இயற்பெயர்: பொன்னையா ஞானகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: வெருகல்முகத்துவாரம், மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 12.08.1976
வீரச்சாவு: 12.10.1997
நிகழ்வு: வவுனியா கரப்புக்குத்தியில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com