லெப்டினன்ட் குமுதினி
யோகநாதன் கலைவாணி
குளவிசுட்டான், நெடுங்கேணி, வவுனியா
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: குமுதினி
இயற்பெயர்: யோகநாதன் கலைவாணி
பால்: பெண்
ஊர்: குளவிசுட்டான், நெடுங்கேணி, வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 29.12.1979
வீரச்சாவு: 12.10.1997
நிகழ்வு: மன்னார் முருங்கன் பட்டிப்பகுதியில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஈச்சங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com