லெப்டினன்ட் கலையரசி
தங்கவேல் சந்திரகலா
கொல்லர்புளியங்குளம், மாங்குளம், முல்லைத்தீவு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: கலையரசி
இயற்பெயர்: தங்கவேல் சந்திரகலா
பால்: பெண்
ஊர்: கொல்லர்புளியங்குளம், மாங்குளம், முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 01.04.1979
வீரச்சாவு: 12.10.1997
நிகழ்வு: மன்னார் முருங்கன் பட்டிப்பகுதியில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: வன்னிவிளாங்குளம்
மேலதிக விபரம்: வன்னிவிளாங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com