கப்டன் நக்கீரன் (நவாஸ்)
பாக்கியநாதன் யோன்சன்
247, 2ம் யூனிற், பேராறு, கந்தளாய், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: நக்கீரன் (நவாஸ்)
இயற்பெயர்: பாக்கியநாதன் யோன்சன்
பால்: ஆண்
ஊர்: 247, 2ம் யூனிற், பேராறு, கந்தளாய், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 01.01.1975
வீரச்சாவு: 12.10.1997
நிகழ்வு: மன்னார் முருங்கன் பட்டிப்பகுதியில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com