கப்டன் ஈழச்செல்வன்
சுப்பிரமணியம் விஜயசிங்கம்
உடையார்கட்டு கிழக்கு, முல்லைத்தீவு
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: ஈழச்செல்வன்
இயற்பெயர்: சுப்பிரமணியம் விஜயசிங்கம்
பால்: ஆண்
ஊர்: உடையார்கட்டு கிழக்கு, முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 17.10.1979
வீரச்சாவு: 12.10.1997
நிகழ்வு: மன்னார் முருங்கன் சிறிலங்கா காவல்துறை நிலையம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com