கப்டன் பத்மன்
பாக்கியநாதன் டெலின்
கொழும்புத்துறை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: பத்மன்
இயற்பெயர்: பாக்கியநாதன் டெலின்
பால்: ஆண்
ஊர்: கொழும்புத்துறை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 27.01.1977
வீரச்சாவு: 12.10.1997
நிகழ்வு: மன்னார் முருங்கன் சிறிலங்கா காவல்துறை நிலையம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com