மேஜர் நிலானி
கனகசிங்கம் விக்கினேஸ்வரி
மீசாலை வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: நிலானி
இயற்பெயர்: கனகசிங்கம் விக்கினேஸ்வரி
பால்: பெண்
ஊர்: மீசாலை வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 22.05.1978
வீரச்சாவு: 12.10.1997
நிகழ்வு: மன்னார் முருங்கனில் சிறிலங்கா படையினருடனான திடீர் மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com