லெப்டினன்ட் செல்வக்குமாரன் (சுரேஸ்)
தேவசகாயம்பிள்ளை எட்வேட்அமலதாஸ்
பலாலி வடக்கு, வசாவிளான், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: செல்வக்குமாரன் (சுரேஸ்)
இயற்பெயர்: தேவசகாயம்பிள்ளை எட்வேட்அமலதாஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: பலாலி வடக்கு, வசாவிளான், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 09.10.1975
வீரச்சாவு: 13.09.1997
நிகழ்வு: வவுனியா புதூரில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைக்கு எதிரான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com