மேஜர் நிசாந்தி
விஸ்வலிங்கம் நந்தினி
1ம் கண்டம் முத்தையன்கட்டு, ஒட்டுசுட்டான், முல்லைத்தீவு
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: நிசாந்தி
இயற்பெயர்: விஸ்வலிங்கம் நந்தினி
பால்: பெண்
ஊர்: 1ம் கண்டம் முத்தையன்கட்டு, ஒட்டுசுட்டான், முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 01.08.1971
வீரச்சாவு: 17.07.1997
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கொக்குவில் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினருடனான மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com