• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

மாவீரர் விபரம்

விடுதலைக்காய் வித்தாகிய போராளிகளின் விபரங்கள்லெப்டினன்ட் அங்கிள்

பிரபுதாஸ் பாக்கியநாதன் வில்லியம் ரஞ்சித்
கெற்பெலி மேற்கு, மிருசுவில், யாழ்ப்பாணம்.

இம் மாவீரர் பற்றிய முழுமையான விபரம்

நிலை:
லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்:
அங்கிள்
இயற்பெயர்:
பிரபுதாஸ் பாக்கியநாதன் வில்லியம் ரஞ்சித்
பால்:
ஆண்
முகவரி:
கெற்பெலி மேற்கு, மிருசுவில், யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்:
யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு:
21.06.1950
வீரச்சாவு:
18.05.1986
நிகழ்வு:
கிளிநொச்சி இயக்கச்சியில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்:
கொடிகாமம்
மேலதிக விபரம்:
கொடிகாமம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

இணைப்புக்கள்

வேர்கள்.
மாவீரர் இல்லம்
Image
© 2011 - 2024 Veeravengaikal.Com. All Rights Reserved.